Повернутися

Журнал Випуск - 4 / 2014

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Антонюк К.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

Бондаренко Н.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Вербицька Ю.В., Лаврик І.В.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ МАСШТАБНИХ СПОРТИВНИХ ПОДІЙ У КОНТЕКСТІ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ КРАЇН-ОРГАНІЗАТОРІВ

Дудчик О.Ю., Гулейко Ю.О., Бережна К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Духновська Л.М., Казанівська О.Т.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

Казакова Т.С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Костирко Л.А.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА – ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Мазур О.Є.
ДИНАМІКА СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ В УКРАЇНІ

Матусевич К.М.
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ЧИННИК І РУШІЙНА СИЛА МОТИВАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ ДІЙ

Науменко І.В.
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Патюта І.М.
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Cословський В.Г., Повєткіна А.С.
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Прямухіна Н.В.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Лукін В.О., Савченко В.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

Скоморохова С.Ю., Ніколаєнко С.М., Гейвич Л.В.
СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Степаненко О.І., Довга Т.А.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДОКУМЕНТ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Трішкіна Н.І.
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЯК СКЛАДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ ТОВАРНОГО РИНКУ

Федяєва М.С.
ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОПІ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Хоружий Б.В., Слободян Н.Г.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Shaposhnykov K.S., Osadchiy O.D.
CONVERGENT DEVELOPMENT INFOCOMMUNICATION OPERATORS IN THE NATIONAL ECONOMY

Ярошевська О.В.
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ