Повернутися

Журнал Випуск - 2 / 2013

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Грудзевич Ю.І.
СУТНІСТЬ, ВИНИКНЕННЯ ТА ВІДМІННІСТЬ ПОНЯТЬ ІНТРАПРЕНЕРСТВА ТА ЕКЗОПРЕНЕРСТВА

Мохненко А.С., Тесля А.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЇ ТА СУТНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Станкевич Ю.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Федорова Т.Ю., Григорук П.М.
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Фрумина С.В.
О ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА

 

СЕКЦІЯ 2
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вавілов П.М.
УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ

Лойко В.В.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗАГРОЗ РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ

Марков Б.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Павлюк Ю.Ю.
ВІДТВОРЮВАЛЬНІ АГРАРНІ ПРОЦЕСИ В РЕГІОНАХ

Салівончик О.М.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Соловйова Н.І., Шимченко Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Федан Д.М., Воскобоєва О.В.
РИНОК ГНУЧКОЇ УПАКОВКИ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Іртищева І.О., Стройко Т.В.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

СЕКЦІЯ 3
ПІДПРИЄМНИЦТВО, МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Бабак І.М.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Біль М.М., Гринькевич О.С.
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Григорук П.М.
МОДЕЛЬНИЙ БАЗИС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ

Другова О.С.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Скібіцька Л.І.
ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ігнатенко М.М.
СТАНДАРТИ ТА КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА РІВНІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Шевченко Е.В.
ВПЛИВ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАЛІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

СЕКЦІЯ 4
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Багрій К.Л.
ВАЖЛИВІСТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Задорожна Т.В.
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ

Задорожнюк Н.О., Васильченко К.О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПРОІНВЕСТБАНК»

Киселева Т.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОСІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

Кравець В.І.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ  БАНКІВ ТА КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Матросова В.О., Хижняк О.В.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ОСНОВІ КОШТОРИСУ

Олексин А.Г., Дублей В.В.
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА БАНКІВ ЯК ОДИН ІЗ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ 

Хрущ В.О.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Хрущ Н.А., Корпан О.С.
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГОУПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ