Повернутися

Журнал Випуск - 3 / 2013

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Акименко Н.В., Добровольска І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ СПІЛЬНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Богашко О.Л.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» У НАУЦІ, ТЕХНІЦІ, ТЕХНОЛОГІЯХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

Бодрецький М.В.
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Бубенко П.Т., Покуца І.В., Ващенко В.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Верба В.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Гаврикова А.О., Замула О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОБОВОГО РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПОБУТОВИМ СПОЖИВАЧЕМ ПАРТНЕРОМ-РЕГУЛЯТОРОМ

Голуб Т.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Грудзевич І.Т.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Демешок О.О.
МОДЕЛЮВАННЯ МАСШТАБІВ РОЗВИНЕНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Демченко О.Г.
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В.
ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Іртищева І.О., Стройко Т.В.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кірей О.С.
ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Копитко М.І.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Корзаченко О.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Власенко В.В., Корчагіна Г.А.
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПОКАЗНИК ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ

Красноштан О.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАКРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ШВИДКІСНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Лихолат С.М., Чабаренко Ю.О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НЕФІНАНСОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Мазур О.Є.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТОРГІВЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мельник К.М.
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Мельникович О.М., Ортинська В.В.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Никифорчин М.Д.
СУТЬ ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОCТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пересадько Г.О., Тамайо-Флорес В.А.
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

Сморжанюк Т.П.
ІСТОРІЯ ОБЛІКОВОЇ НАУКИ

Соловйова Н.І., Шимченко Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Станкевич Ю.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сюркало Б.І., Омардібірова П.Н.
ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯННЯ ДОСВІДУ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Темнюк Т.О.
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Халіна О.В.
ВПЛИВ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Хрущ Н.А., Корпан О.С.
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Шапошников К.С.
ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ